วันนี้ :
26 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
742 คน
เดือนที่แล้ว :
1,251 คน
ปีนี้ :
7,120 คน
ปีที่แล้ว :
9,893 คน
ทั้งหมด :
34,757 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.140.84
27 ธันวาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
 
นางประไพพักตร์ คุ้มวงศ์
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาววรรณ์ ษา ศรีปาน
นักวิชาการสาธารณสุข ปก.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.
นางสาวรัตนาภรณ์ เปรียบสม
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
น.ส.อรพรรณ ภู่เพชร
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
นายพรเทพ ศรีสง่า
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญรอด เนื่องจำนงค์
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยณรงค์ ผาสุข
คนงานประจำรถขยะ
นายถาวร ภู่เพ็ชร
คนงานประจำรถขยะ
นายสุชิน กรีวัชรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญรอด พงศิริวิลัย
คนงานประจำรถขยะ
นายมนัส น้อยหลา
คนงานประจำรถขยะ
นายอนุสรณ์ ปรีชาชาติ
คนงานประจำรถขยะ