วันนี้ :
28 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
742 คน
เดือนที่แล้ว :
1,251 คน
ปีนี้ :
7,120 คน
ปีที่แล้ว :
9,893 คน
ทั้งหมด :
34,757 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.140.84
27 ธันวาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
 
กองคลัง
 
นางสาวจุฬาพร ต้นเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางนภาวรรณ คงได้
นักวิชาการคลัง
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศิริกัลยา กองโคกกรวด
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.ภัทรา ทองทวี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางนฤมล เจริญศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
น.ส.พันทิภา คำภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.เบญจวรรณ ฉัตรเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นายเอกพล วิเศษเธียรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรพงษ์ แซ่จึง
พนักงานขับรถยนต์