วันนี้ :
26 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
742 คน
เดือนที่แล้ว :
1,251 คน
ปีนี้ :
7,120 คน
ปีที่แล้ว :
9,893 คน
ทั้งหมด :
34,757 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.140.84
27 ธันวาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
สำนักงานปลัด
 
จ่าสิบเอกศิลป์ชัย ชาญชัยศรี
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางอัจฉราภรณ์ ศรีจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายวรา รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณัฎฐกนต์ โอมประสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล
สิบเอกวงศกร ศรีมารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวณัฐธยาน์ ผาทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อรวรรณ ทองเกิด
ผู้ช่วยนิติกร
นายณัฐวุฒิ หงษ์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
น.ส.กวินทรา นามจักร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส สุภาพร พึ่งพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายศัตรา ดวงใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
นายประมวล เหลืองอ่อน
พนักงานขับรถยนต์
นายมานะ หงษ์แก้ว
พนักงานขับรถยนต์
น.ส.สนุน กลัดนาม
แม่บ้าน
นางสาวสมคิด สมกาย
คนงาน
นายบุญเลิศ แดงเปี่ยม
ภารโรง
นายประหยัด หงษ์แก้ว
ยาม
นายศิวกร พรานกล้า
พนักงานดับเพลิง
นายฐิติพล แซ่กอ
พนักงานดับเพลิง
นายภานุเดช ทองประสาน
พนักงานดับเพลิง