วันนี้ :
28 คน
เมื่อวาน :
36 คน
เดือนนี้ :
742 คน
เดือนที่แล้ว :
1,251 คน
ปีนี้ :
7,120 คน
ปีที่แล้ว :
9,893 คน
ทั้งหมด :
34,757 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.235.140.84
27 ธันวาคม พ.ศ.2560
Username :
Password :
ลักษณะทางสังคม

ศาสนา   
     ประชากรนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก  ประมาณร้อยละ 99
     ประชากรนับถือศาสนาอื่น  ประมาณร้อยละ 1


การปกครอง 
จำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย
     หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตามุข   
     หมู่ที่ 2 บ้านหนองหงษ์
     หมู่ที่ 3 บ้านกุฏน้ำใส    
     หมู่ที่ 4 บ้านใหม่
     หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาง   
     หมู่ที่ 6 บ้านหนองกาน้ำ

ส่วนราชการ        
     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหงษ์ หมู่ที่ 3
     2. โรงเรียนวัดโป่งตามุข หมู่ที่ 1
     3. โรงเรียนวัดหนองกะขะ หมู่ที่ 4
     4. โรงเรียนวัดห้วยยาง หมู่ที่ 5
     5. โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ หมู่ที่ 6
     6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ หมู่ที่ 6