ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 เรื่องการออกใบอนุญาตขาย สุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2566
   
 
   

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2565