ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่องสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 1 ของบริษัท ลัคกี้เวิลด์กรุ๊ป จำกัด
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2565