ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าไหล่ทาง แบบรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ จำนวน 1 คัน
   
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถตัดหญ้าไหล่ทาง แบบรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งใบมีดดันหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฯ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2565