ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
     
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งตามุข - บ้านใหม่ ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
   
 
   

 กว้าง 4 เมตร ยาว 465 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์จ้างออกแบบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 มกราคม. 2565